Prawo Własności Intelektualnej

  1. Klient zobowiązany jest do nie wykorzystywania zawartości Serwisu internetowego bez zgody Sprzedawcy.
  2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
  3. Klient zobowiązany jest do nie wykorzystywania jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego, i innych obowiązujących przepisów prawa niezgodnych z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego.
  4. Klient jest zobowiązany do nie wykorzystywania nazwy Sprzedawcy, logo sklepu, materiałów oraz elementów graficznych sklepu za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich, przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy.
  5. Klient w celu zrealizowania niestandardowego Zamówienia oświadcza, że przysługują mu wszystkie prawa do dysponowania zdjęciami, wzorami graficznymi oraz wzorami graficzno-słownymi, które przekazał Sprzedawcy lub uzyskał od osób uprawnionych zgodę na ich rozpowszechnianie i dalszą licencję.
  6. Klient w celu zrealizowani niestandardowego Zamówienia oświadcza, że zdjęcia, wzorami graficznymi oraz wzorami graficzno-słownymi, które przekazał Sprzedawcy nie naruszają praw osób trzecich.
  7. Klient w celu zrealizowania niestandardowego Zamówienia wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedawcę zdjęć, wzorów graficznych lub wzorów graficzno-słownych.
Promocje

Newslleter

Zapisz sie do newslettera, a oprócz informacji o najnowszych promocjach i nowościach otrzymasz bon na zakupy:

Polecaj nas

Zaloguj się i poleć nas swoim znajomym. Za każdą osobę, która zarejestruje się i dokona zakupu, otrzymasz bon na zakupy!

Znajdziesz nas również na